នៅខែតុលាឆ្នាំ ២០២០ វាត្រូវបានគេសំរេចចិត្តឱ្យក្រុមរបស់ខ្លួនចូលរួមក្នុងការសិក្សាអំពីបច្ចេកវិទ្យាថ្មីៗ

នៅខែតុលាឆ្នាំ ២០២០ ដើម្បីលើកកម្ពស់គំនិតនិង“ ការតម្រង់ទិសដៅប្រជាជន” ឱ្យកាន់តែប្រសើរឡើងយើងនឹងផ្តល់ជូនអតិថិជនរបស់យើងនូវសេវាកម្មប្រកបដោយគុណភាព។ សូមឱ្យអតិថិជនមានជំរើសកាន់តែច្រើនហើយសំរេចចិត្តអោយក្រុមរបស់ពួកគេចូលរួមក្នុងការសិក្សាអំពីបច្ចេកវិទ្យាថ្មីៗ។ ពួកគេនឹងចាប់ផ្តើមរៀននៅថ្ងៃទី ៦ ខែតុលាដើម្បីឱ្យគំនិតរចនានៃផលិតផលនីមួយៗល្អឥតខ្ចោះភាពប៉ិនប្រសប់សិល្បៈហត្ថកម្មដ៏អស្ចារ្យនិងក្រណាត់ដែលមានគុណភាពខ្ពស់និងចម្រុះ។


ពេលវេលាផ្សព្វផ្សាយ៖ វិច្ឆិកា -២០-២០២០